LOGOSchild Uitbergen

Werkgroep Erfgoed Uitbergen

Geschiedenis

Stichting in 2004

Uitbergen is gefusioneerd met Overmere en Berlare. Deze twee andere dorpen hadden al lang elk hun heemkundige kring. In de oudste deelgemeente Uitbergen was er niets op dat vlak. De cultuurraad van Berlare vond dat zo niet verder kon. Ook hier was er nood aan een archivarische vereniging.

In maart 2004 organiseerde de cultuurraad, onder leiding van voorzitter Lieve Petrens, een samenkomst voor geïnteresseerde inwoners van Uitbergen. Robert Ruys, de voorzitter van koepel van Oost-Vlaamse heemkringen was aanwezig om de toehoorders te motiveren.

Toen, in het gemeentehuis van Uitbergen, werd Werkgroep Erfgoed Uitbergen opgericht. De voorzitter was Etienne Janssens en de secretaris Mark De Martelaer. Om de nieuwe vereniging kenbaar te maken opteerden we voor een fototentoonstelling tijdens de septemberkermis.

Artikel in de Streekkrant.

Activiteiten

We organiseren jaarlijks of tweejaarlijks een activiteit. Meestal een fototentoonstelling in het gemeentehuis. Of Open Monumenten Dag die ook op de tweede zondag van september valt. Doorgaans is dan de kerk het onderwerp.

2004 Fototentoonstelling
"Uitbergen destijds" .
Oude straatbeelden en postkaarten die we op enkele maanden tijd verzamelden.
2005 Open Monumenten Dag in de kerk.
"Hout, grondstof, stof tot nadenken"
2006 Tentoonstelling en boek
"Villa Berginna".
 Over parochiale gebouwen in het verleden. Naar aanleiding van de 100-ste verjaardag van de kerk.
2009 Tentoonstelling en boek
 "Samen in Uitbergen".
 Over de oudste verenigingen van ons dorp, tot ± 1950
2011 Open-deur in de pastorij.
De pastoor was verhuisd en het gemeentebestuur had beslist om de kinderopvang er te huisvesten. Wij toonden de pastorij aan het publiek alvorens men aan de verbouwingen zou starten.
2012 Open Monumenten Dag in de kerk.
"Muziek, woord en beeld"
2014 Tentoonstelling en boek
"Nooit meer oorlog".
Herdenking van de Uitbergse slachtoffers van Wereldoorlog I.
Medewerking aan de fietstocht "De Slag om Berlare" van het gemeentebestuur
2015 Tentoonstelling en boek
 "50 jaar wielersport in Uitbergen".
 Over de geschiedenis van de plaatselijke wielersport
2018 Tentoonstelling en boek
 "Uitbergenbrug".
 Over de veerdiensten en de 3 Uitbergse Scheldebruggen

2013

In januari gaf Etienne Janssens aan dat hij wou aftreden als voorzitter. Zijn gezondheid fluctueerde nogal de laatste jaren. Mark De Martelaer nam zijn functie over. Etienne werd ere-voorziter. Wat later, op 19 juni 2013, overleed hij.

Rita Van Peteghem was intussen onze secretaris geworden en
Rony De Geest trad ook toe tot de werkgroep. Hij werkte initieel aan het project 1914-2014.