LOGOSchild Uitbergen

Werkgroep Erfgoed Uitbergen

Werkgroep Erfgoed
Gemeentehuis

Activiteiten

De werkgroep houdt zich bezig met de lokale geschiedenis van ons dorp. We verzamelen alle materiaal hieromtrent in een archief. Vooral foto's, maar ook documenten en andere zaken. Deze worden gebruikt op onze tentoonstellingen. Die vinden plaats tijdens het kermisweekende in het gemeentehuis (vandaar de bovenstaande foto), de tweede zondag van september. In principe om de twee jaar. Je kan ze gratis bezoeken.

De laatste keren werd er gelijktijdig een boek uitgeven met dezelfde inhoud. Die kan je nog altijd bestellen.

Heemkunde

Er zijn onvoldoende mensen in Uitbergen geroepen om een volwaardige heemkundige kring uit te bouwen. Het vergt veel werk om 3-maandelijks een tijdschrift uit te brengen. Dat doen we dus niet. Trouwens, er is veel meer interesse voor tentoonstellingen en publicaties met oude foto's. En dat kunnen we aan met onze mankracht. 

Cultuurdienst

Wij werken samen met de cultuurdienst van de gemeente Berlare. Zo verleenden we al meerdere keren onze medewerking bij activiteiten zoals Open Monumenten Dag. We zijn ook lid van de Cultuurraad, een gemeentelijk adviesorgaan.